ESPIR Spółka Cywilna Łukasz Gromotowicz, Michał Gromotowicz
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja polskiej odzieży męskiej marki OMBRE na nowych rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest promocja polskiej marki odzieży męskiej OMBRE na nowych rynkach zagranicznych.

Planowane efekty projektu to wzrost rozpoznawalności marki OMBRE oraz wzrost eksportu.

Wartość projektu: 1 181 568,75 pln

Wkład funduszy europejskich: 578 858 pln